HJS ISAF Offshore Personal Survival Course

Tečaj sigurnosti i preživljavanja na moru za jedriličare
ISAF
Antipiros

AK SIGET

DHMZ

1.    REFERENCE: 
International SAiling Federation Offshore Special Regulation Appendix G.

2.    TRAJANJE:
15 sati (8 sati teorije, 7 sati praktične nastave)

3.    OSOBE KOJE BI TREBALO INTERESIRATI:
Jedriličari, članovi i nečlanovi HJS-a koji planiraju nastupati na odobalnim regatama (kategorije 0,1 i 2 prema ISAF OSR ). Svi oni koje interesira naučiti nešto više o sigurnosti u jedrenju i plovidbi.

4.    NASTAVNI PLAN I PROGRAM:
Detaljan nastavni plan i program

5.    CERTIFIKAT:
HJS – „ISAF Approved Personal Survival Techniques Training Certificate“
Vjerodostojnost certifikata na globalnoj razini: 5 godina. Nakon isteka pristupa se obnovi.

6.    LITERATURA:
ISAF Offshore Special Regulations
RYA Sea survival handbook

7.    ORGANIZATOR:
Sportsko društvo Ocean i Hrvatski jedriličarski savez
glavni instruktor Šime Stipaničev
Kontakt: info@adriaticocean.com mobitel: 099 2304 064

8.    DATUM I LOKACIJA:
DATUM I LOKACIJA 1

Prijaviti se možete klikom na http://tinyurl.com/d8d8b95

9.    POTREBNA OPREMA:
Jedriličarsko odijelo, prsluk za spašavanje (po mogućnosti samonapuhavajući od 150 N)

.................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

SLIKE SA TEČAJA U SPLITU ODRŽANOG 28. i 29.rujna 2012.g.Crocon

GSS

Copyright: 2012 © Sportsko društvo Ocean